Въведение

Модул 1: Как работи енергийната система?

Модул 2: Пътуване през чакрите

Модул 3: Как да балансираме чакрите?

Модул 4: 7-те закона на Вселената

Модул 5: Практика